Wypełnianie e-WnioskuPlus w trybie pełnym

Rolnicy, posiadający gospodarstwa większe niż 10 ha gruntów ornych, mogą już oswajać się z myślą, że konieczne będzie wypełnianie e-wnioskuPlus w trybie pełnym. Czas wypełniania e-wnioskuPlus będzie zależał od wielkości gospodarstwa i ilości działek. Nie o czas tu jednak chodzi a poprawne wprowadzenie danych.

Dla kogo przeznaczony jest tryb pełny?

Wypełnianie e-wnioskuPlus w trybie pełnym będzie konieczne dla rolników, a jest ich zdecydowana większość, którzy:

 • wybrali opcję edycji danych w ramach trybu uproszczonego,
 • nie spełnili kryterium trybu uproszczonego,
 • po raz pierwszy składają wniosek o płatności.

Wypełnianie e-wnioskuPlus w trybie pełnym w trzech krokach

E-wniosekPlus składa się z trzech rozdziałów nazwanych w aplikacji zakładkami. Są to:

 1. Wniosek,
 2. Mapa,
 3. Podsumowanie.

Jeśli chodzi o zakładkę „Podsumowanie”, to prawdę mówiąc nie ma w niej nic do roboty. Służy ona wyłącznie do przeglądu wcześniej wprowadzonych danych i nie ma w niej możliwości ich edycji. Zostają do „obsługi” dwie zakładki, tj. „Wniosek” i „Mapa”.

Dane wprowadzane w zakładce Wniosek

Informacji, które należy wprowadzić w tej zakładce jest stosunkowo niewiele i nie wszystkie będą dotyczyły beneficjenta ubiegającego się o płatności. Po „wejściu” do tej zakładki trzeba wprowadzić następujące dane:

 • wybór wnioskowanych płatności;
 • dodawanie załączników z poziomu wnioskowania w przypadku płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów, konopii włoknistych;
 • dodawanie załączników w sekcji załączniki;
 • edycja położeń i powierzchni działek rolnych w przypadku zgłoszenia rozbieżności,
 • płatność do krów i bydła;
 • płatność do owiec i płatność do kóz.

Jak widać, nie wszystkich rolników będzie dotyczyło wpisanie wymienionych danych. Warto wspomnieć, że niektóre z nich będą pobierane do aplikacji automatycznie, inne trzeba będzie wprowadzać manualnie, ale to podpowie usłużny kreator.

Dane wprowadzane w zakładce Mapa

 

Prawdziwa „zabawa” zaczyna się tak naprawdę w tej zakładce. Tu przy wprowadzaniu danych należy się szczególnie skupić, aby nie pominąć istotnych informacji mających wpływ na wysokość sumy płatności. Nad poprawnością wpisu będzie czuwać tajemniczy, ale bardzo przyjazny kreator, o którym kilka słów w następnym materiale. W zakładce „Mapa” trzeba będzie wpisać następujące dane obejmujące:

 • dodawanie lub usuwanie działek referencyjnych,
 • definiowanie upraw (wyrysowanie ich granic, podanie uprawy – wskazanie z wyświetlającego się słownika upraw, zaznaczenie płatności – JPO i ONW zaznaczą się automatycznie,
 • definiowanie EFA (obszary proekologiczne).

rysowanie działki ewniosekplusTo główne zadania występujące w tej zakładce, lecz mocno rozbudowane o szczegółowe zapytania dotyczące danych o gospodarstwie. W tej części aplikacji należy szczególną uwagę zwrócić na dokładne podanie informacji i zaznaczenie proponowanych opcji. I tak, np. w przypadku, gdy nie zostanie zaznaczona żadna z płatności, powierzchnia wyrysowanej uprawy zostanie potraktowana jako powierzchnia niezgłoszona do płatności. Trzeba uważać, dlatego wypełnianie e-wnioskuPlus w trybie pełnym najlepiej skontrolować dodatkowo poprzez analizę zakładki „Podsumowanie” jeszcze przed kliknięciem „Wyślij wniosek”.