Tryby składania wniosku

Mówiąc o przyjaznej dla rolnika aplikacji, pomysłodawcy mieli na myśli również tryby składania wniosku. Zauważmy, że są dwie możliwości jego składania, tzn. w trybie uproszczonym i w trybie pełnym.

Dla kogo uproszczony tryb składania wniosku?

Porównując dwa dostępne tryby składania wniosku, już po samej nazwie widzimy, że przy składaniu uproszczonego wniosku za dużo pracy nie będzie. Uproszczony tryb umożliwia tylko przegląd danych we wniosku i jego złożenie. Ten sposób składania wniosku przewidziany jest dla rolników spełniających określone wymagania, czyli:

 • uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw,
 • posiadających, zadeklarowaną w roku 2017, powierzchnię gruntów ornych wynoszącą poniżej 10 ha.

Pamiętać trzeba o jeszcze jednym warunku: jest to możliwość dla rolników nie ubiegających się o płatności rolnośrodowiskowe, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, płatności ekologiczne i/lub płatności zalesieniowe. I jeszcze jedno, w ramach trybu uproszczonego dopuszczalna jest jedynie modyfikacja w zakresie wnioskowania o płatności do zwierząt.

Wypełnianie w trybie uproszczonym?

Po zalogowaniu się i wejściu do aplikacji w trybie uproszczonym można wykonać poniższe operacje:

 • przegląd wnioskowanych płatności, działek referencyjnych i rolnych,
 • dodanie zwierząt/numeru współposiadacza w przypadku owiec i kóz (modyfikacje w zakresie płatności zwierzęcych nie powodują przejścia do trybu pełnego),
 • potwierdzenie poprawności danych,
 • akceptacja oświadczeń,
 • wysłanie wniosku do ARiMR,
 • lub przejście do edycji danych wniosku w trybie pełnym.

Dla kogo przewidziano tryb pełny?

Ale tryby składania wniosku są dwa. Pełny tryb przewidziany jest dla osób, które nie spełniają warunku trybu uproszczonego oraz składają wniosek o płatności po raz pierwszy. Ta część e-wnioskuPlus umożliwia edycję danych wniosku, który należy złożyć w roku 2018. Najogólniej biorąc, w tym trybie dostępne są trzy zakładki: „Wniosek”, „Mapa”, „Podsumowanie”, o których bliżej w następnym materiale.

Wypełnianie wniosku w trybie pełnym

Rolnik wypełniający wniosek w tzw. trybie pełnym ma możliwość wykonania następujących czynności:

 • wybór/modyfikacja wnioskowanych płatności,
 • dodanie zwierząt/numeru współposiadacza w przypadku owiec i kóz,
 • dodanie/usunięcie działek referencyjnych,
 • wyrysowanie/edycja geometrii i definiowanie upraw,
 • deklaracja EFA,
 • dodanie załączników,
 • potwierdzenie poprawności danych,
 • akceptacja oświadczeń,
 • wysłanie wniosku do ARiMR.

Wypełniając e-wniosekPlus należy przygotować wszystkie posiadane umowy związane z prowadzeniem gospodarstwa, bo aplikacja jest bardziej dociekliwa niż sąsiadka i zadaje naprawdę dużo pytań.

Wniosek pusty

Rolnicy, którzy w zeszłym roku nie ubiegali się o płatności i nie składali wniosku, po uruchomieniu aplikacji zobaczą wniosek „pusty„. Co to oznacza? Nic nadzwyczajnego, trzeba po prostu wprowadzić do niego dane dotyczące gospodarstwa. Dane w zasadzie nie różnią się od tych, które występują przy składaniu wniosku w trybie pełnym. Czyli podążając za sugestiami kreatora (funkcja w aplikacji podpowiadająca, jakie czynności trzeba wykonać wypełniając wniosek) wprowadzić należy istotne dane, takie jak:

 • wybór wnioskowanych płatności,
 • dodanie zwierząt/numeru współposiadacza w przypadku owiec i kóz,
 • dodanie działek referencyjnych,
 • wyrysowanie geometrii i definiowanie upraw,
 • deklaracja EFA,
 • dodanie załączników,
 • potwierdzenie poprawności danych,
 • akceptacja oświadczeń,
 • wysłanie wniosku do ARiMR.

Błędy w eWniosku

Trzeba wiedzieć, że popełnianie błędów podczas wpisywania danych do wniosku nie jest niczym nadzwyczajnym, bez względu na tryby składania wniosku. Ta intuicyjna aplikacja ma w swoim założeniu podpowiadać, gdzie została popełniona pomyłka. Warto przypomnieć sobie również stare powiedzenie: jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Dlatego tak długo nanosimy poprawki, aż aplikacja potwierdzi prawidłowość wypełnienia wniosku.