Kto może zaznaczyć opcję „młody rolnik” w e-WnioskuPlus?

Wśród przyszłych wnioskodawców ubiegających się o płatności obszarowe w ostatnim czasie pojawiają się często dwa pytania. Kto może zaznaczyć opcję „młody rolnik”? Jakie warunki należy spełnić, aby z niej skorzystać?

Otóż okazuje się, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że w ewnioskuPlus kierujemy się zupełnie innymi zasadami niż w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Młody rolnik w e-wniosku to nie premia

Wypełniając ewniosekPlus, rolnik zaznaczając opcję „młody rolnik”musi przede wszystkim wiedzieć, że to nie jest premia dla młodych rolników lecz płatność dla młodych rolników – informuje pracownik Biura Powiatowego w Świeciu w woj. kujawsko-pomorskim. – Mówiąc krótko, wnioskodawca musi spełnić dwa warunki:

  • w roku składania wniosku nie może mieć ukończonych 41 lat życia,
  • rozpoczął działalność nie wcześniej niż pięć lat przed złożeniem wniosku.

E-wniosekPlus nie jest powiązany z premią dla młodych rolników. To jest płatność obszarowa.

Kryteria, które musi spełniać młody rolnik wg ARiMR

Głównym celem płatności dla młodych rolników jest ułatwienie zakładania działalności rolniczej przez młodych rolników i wsparcie dostosowań strukturalnych ich gospodarstw rolnych po rozpoczęciu działalności rolniczej.

Płatność przysługuje do powierzchni gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do jednolitej płatności obszarowej, rolnikowi aktywnemu zawodowo, który:

  • jest osobą fizyczną, która po raz pierwszy zakłada gospodarstwo rolne jako kierująca gospodarstwem rolnym, lub która założyła już takie gospodarstwo rolne w ciągu 5 lat przed pierwszym złożeniem wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020 oraz której wiek w pierwszym roku składania wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020 nie przekracza 40 lat (tj. nie ukończyła 41 roku życia w pierwszym roku składania wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020);
  • jest osobą prawną lub grupą osób (w tym małżonków), pod warunkiem, że przynajmniej jedna osoba fizyczna, spełniająca kryteria młodego rolnika (wiek, rozpoczęcie działalności), sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad osobą prawną w zakresie decyzji dotyczących zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego w każdym roku składania przez osobę prawną wniosku o płatność dla młodych rolników.
  • Osoba, która w chwili składania wniosku o płatności obszarowe nie ukończyła 41 lat oraz wcześniej niż 5 lat nie prowadziła działalności gospodarczej jest uprawniona do zaznaczenia opcji „młody rolnik” w dokumencie elektronicznym

– informuje doradca z Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych w Wodzisławiu Śląskim w woj.śląskim, co powinno rozwiać ostatecznie wątpliwości osób uprawnionych.