Kreator wypełniania wniosku

Zanim pójdziemy do doradcy po pomoc w sprawie wypełnienia e-wniosku spróbujmy, czy nie możemy sami go wypełnić. Już wkrótce wersja demo będzie dostępna na stronach ARiMR.

Po uruchomieniu aplikacji wątpliwości, co do naszych umiejętności, zaczynają powoli ustępować, bo w program wbudowany jest kreator wypełniania wniosku, który służy temu, aby wnioskodawca nie popełniał błędów. Większość czynności jest zautomatyzowana, część kroków sugerowana, a w niektórych dostajemy podpowiedzi.

Nie można utracić płatności przez trudności z eWnioskiem

Przepisy unijne zabezpieczają rolnika przed ewentualną utratą płatności w wyniku trudności z wypełnieniem wniosku. Zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia (UE) 809/2014, jeżeli beneficjent nie jest w stanie złożyć wniosku o przyznanie płatności z wykorzystaniem formularza geoprzestrzennego wniosku, właściwy organ zapewnia beneficjentowi:

  • albo niezbędną pomoc techniczną,
  • albo z góry ustalone formularze i odpowiednie materiały graficzne w formie papierowej. W tym przypadku właściwy organ przenosi informacje otrzymane od beneficjenta do formularza geoprzestrzennego wniosku o przyznanie pomocy.

Czym jest kreator wypełniania wniosku?

Kreator wypełniania wniosku to dodatkowe oprogramowanie zawarte w e-wniosku mające za zadanie zadawanie kolejnych pytań, które ułatwią wprowadzanie informacji. W ten sposób wytwarzany jest przez rolnika cyfrowy dokument, czyli e-wniosekPlus. Samo uruchomienie programu demonstracyjnego przynosi niewątpliwe korzyści, gdyż umożliwia zapoznanie się z wymaganiami aplikacji, pozwala na przygotowanie załączników, umów, przypomina o zmianach, które zaszły w gospodarstwie w ciągu roku, itp.

Komunikaty, kontrole i inne informacje

Kreator wypełniania wniosku od początku do końca prowadzi rolnika „za rękę”. Każdy błąd, nieścisłość, brak informacji na bieżąco będzie sygnalizowany w postaci komunikatu czy podpowiedzi. Aplikacja e-wniosekPlus porówna dane deklarowane z danymi referencyjnymi między innymi w zakresie maksymalnego kwalifikowanego do płatności obszaru (MKO), jak również wykona kontrolę krzyżową powierzchni na podstawie danych graficznych oraz inne sprawdzenia w zakresie kompletności wniosków.

Gadał dziad do obrazu a obraz…?

Nie tym razem. Komunikaty wyświetlane przez kreatora są proste i konkretne. Rolnik, który samodzielnie wypełniał poprzednie wnioski nie powinien mieć z tym kopotu. Poniżej przykładowe komunikaty generowane przez kreator wypełniania wniosku w przypadku błędów przy wpisywaniu danych.
„Wskazano błędny identyfikator działki ewidencyjnej”,
„Dla działki ewidencyjnej nie została wyznaczona wartość powierzchni MKO”,
„Powierzchnia upraw zadeklarowana na działce przekracza maksymalny obszar kwalifikujący się do płatności”.
„Zadeklarowana powierzchnia EFA wynosi … m2 co stanowi … % gruntów ornych. Nie został spełniony warunek przeznaczenia 5% gruntów ornych w gospodarstwie na obszary EFA”.

I co z tym zrobić? To proste, wykasować błędne dane i wprowadzić nowe, poprawne. Aż do skutku.