Jakie korzyści przyniesie rolnikowi elektroniczny wniosek?

Jedno jest pewne, e-wniosekPlus stał się faktem i raczej nic już tego nie zmieni, bo w ten sposób o płatności ubiegać będą się rolnicy wszystkich krajów Unii Europejskiej. Można natomiast zastanowić się, jakie będą korzyści, gdy zrezygnujemy z wersji papierowej na rzecz elektronicznej. A jest ich niemało.

Korzyści wynikające ze złożenia wniosku o płatności za pomocą aplikacji ewniosekPlus

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wskazuje konkretne korzyści dla rolnika, jakie niesie aplikacja ewniosekPlus, wśród nich to, że:

  • Nie ma potrzeby uzupełniania danych (alfanumerycznych), bo wszystkie są automatycznie wytwarzane na podstawie narysowanych granic upraw i wskazanych płatności.
  • Nie trzeba wielokrotnie rysować tych samych powierzchni (w ramach działek głównych i podrzędnych), są one sporządzane automatycznie na podstawie narysowanych granic upraw i wskazanych płatności.
  • Użytkownik ma dostęp do danych referencyjnych (o dopuszczalnych wartościach). Dane te są pokazywane podczas przeglądu danych dla działek referencyjnych a także wykorzystywane podczas kontroli wstępnych.
  • Rolnik ma możliwość złożenia wniosku bez konieczności zmiany danych w przypadku, gdy powierzchnie deklarowane do płatności oraz ich położenie nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego (są dostępne w ramach trybu uproszczonego).
  • W trakcie wypełniania wniosku wyświetlane są na bieżąco wskazówki informujące o potrzebie wypełniania rubryk czy dołączania wymaganych załączników.
  • Podczas wypełniania wniosku o przyznanie płatności są również wyświetlane komunikaty o błędach lub brakach. Wypełniający wniosek powinien dokonać poprawek lub uzupełnień, aby nie narazić się na zmniejszenie kwoty płatności. Czynności tych należy dokonać przed zatwierdzeniem i wysłaniem wniosku.
  • Beneficjent może również obejrzeć wyświetlany na bieżąco przegląd w zakresie danych do płatności za zielenienie.
  • I zupełna nowość – jest możliwość złożenia e-wnioskuPlus oraz mobilnego dostępu do konta przy użyciu tabletu i smartfonu.

Bardzo istotną rzeczą jest to, że podczas wypełniania wniosku rolnik jest prowadzony za pomocą kreatora, o którym więcej piszemy w tekście Kreator wypełniania wniosku.