Aplikacja eWniosek Plus – ustalenie reguł gry

Wzbudzająca ogromne zainteresowanie aplikacja eWniosek Plus, będąca od 2018 roku jedynym sposobem ubiegania się rolników o płatności, była głównym tematem obrad Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz  niektórych innych ustaw przeprowadził Ryszard Zarudzki, wiceminister MRiRW.

„Najważniejsze zmiany przewidziane w projekcie, to…”

Tak zaczął swoje wystąpienie na Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki.

  • Po pierwsze: wprowadzenie zasady składania wniosku o płatności bezpośrednie i płatności obszarowe PROW na lata 2014-2020 w formie elektronicznej (za pomocą aplikacji eWniosek Plus).
  • Po drugie: wprowadzenie możliwości składania oświadczeń zastępujących wnioski o przyznanie płatności w terminie przed kampanią przyjmowania wniosków w terminie od 15 lutego do 14 marca.
  • Po trzecie: zmiany w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. To są trzy grupy zmian przewidzianych w projekcie  – dodaje wiceminister.

Rozpoczynamy marsz ku cyfryzacji

Ten marsz, jak twierdzi Ryszard Zarudzki, właśnie się rozpoczął, a jego symbolem jest geoprzestrzenny wniosek, czyli aplikacja eWniosek Plus pozwalająca każdemu rolnikowi ubiegać się w ten nowy – stary sposób o płatności. W tym celu omawiany jest projekt ustawy, bez zbędnej zwłoki, bo czas ucieka. Właściwie można nazwać to biegiem ku cyfryzacji. Aplikacja jest ciągle w trakcie testów i uzupełnień, nad wzorami dokumentów ciągle się pracuje, szkolenia ledwie ruszyły i tylko na najwyższych szczeblach. Są ulotki, ok. miliona, czyli pierwsze koty za płoty. Są też pierwsze ustalenia. Kierownicy Biur Powiatowych ARiMR mają zapewnić pomoc techniczną w zakresie wypełniania i składania wniosków. Raczej jednak składania, bo jak zaznacza minister Agencja ma inną rolę do spełnienia.

Kto pomoże rolnikowi?

Mają pomóc mu ci, którzy zawsze pomagają, czyli doradcy. Jeszcze tylko zostaną przeszkoleni i do roboty. Według ministra rolnik znajdzie pomoc wśród pracowników Izb Rolniczych oraz pracownikach Ośrodków Doradztwa Rolniczego a także prywatnych firm doradczych. Pomocne będą też rolnikowi przesyłane do niego wydruki częściowo wypełnionych papierowych wniosków wraz z materiałem graficznym. Dokumentacja papierowa będzie wysyłana rolnikom aż do roku 2020. I tu nie jeden rolnik odetchnie z ulgą.

Odstępstwa od składania eWniosku

Okazuje się, że w okresie przejściowym kierownicy biur powiatowych ARiMR będą mieli szczególne kompetencje. Otóż w pewnych okolicznościach kierownik biura będzie mógł  zaakceptować wniosek w formie papierowej zamiast elektronicznej. Na razie katalog sytuacji szczególnych nie jest zbyt duży, ale sądząc po dyskusji na komisji może on ulec zmianie. Póki co, do wyjątkowych sytuacji zaliczono pożar, chorobę, sytuacje losowe i śmierć beneficjenta.

Oświadczenie

– Myślimy, że nawet od 300 do 500 tys. rolników nie będzie musiało składać wniosków w wersji elektronicznej od 15 marca, tylko w okresie od 15 lutego do 14 marca złoży oświadczenie. W dokumencie tym rolnik oświadczy, że nic się nie zmieniło w porównaniu do roku poprzedniego i wnioskuje o takie same świadczenie – informuje Ryszard Zarudzki. – Służby doradcze mają pierwsze zadanie – oznajmia minister – Muszą wyszukać tych rolników w województwie, powiecie, gminie i powiedzieć „składaj oświadczenie” a jeśli będzie „coś nie tak”, to do końca maja będziesz mógł złożyć zmianę do wniosku. Nie bać się oświadczeń! Krótko i na temat, choć szerzej warunki uprawniające do złożenia oświadczeń opisaliśmy w tekście Oświadczenie zamiast eWniosku.

Aplikacja eWniosek Plus jest łatwa w obsłudze

Jolanta Dobiesz, Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich potwierdza, że aplikacja jest przyjazna i zbiera same pozytywne opinie. – Agencja już dawno zaczęła pracę nad aplikacją e-wniosekPlus – oznajmia Jolanta Dobiesz (luty 2017 r.) – Do tej pory było już kilkadziesiąt spotkań z przedstawicielami ministerstwa, ośrodków doradztwa, na których prezentowaliśmy prototyp tej aplikacji. Agencja ma na bieżąco dostęp do prototypu i widzimy zmiany jakie wprowadza wykonawca do systemu. Od 25 stycznia rozpoczynamy intensywne testy gotowego produktu. Pani dyrektor poinformowała, że od 12 lutego aplikacja w wersji demo zostanie udostępniona na stronie internetowej Agencji i każdy będzie mógł ją przetestować. – Pełna, udoskonalona wersja aplikacji będzie gotowa na 15 marca – zapewnia Jolanta Dobiesz. Jedną z nowinek nowej aplikacji jest to, że w danej chwili będzie mogło z niej korzystac 15. tys osób a w chwilach szczytu nawet 50 tys.

Kłopotliwe pytania

Nie obyło się oczywiście bez niewygodnych pytań. Najważniejsze z nich dotyczyły aplikacji i harmonogramu jej wdrożenia. Prace nad e-wnioskiemPlus są w toku, wciąż wprowadzane są modyfikacje, ale jak długo to potrwa? Czy aplikacja eWniosek Plus będzie rzeczywiście przyjazna? Jej pełna wersja ma być gotowa na 12 marca, czy to nie za późno? Biura powiatowe ARiMR mają być doposażone w komputery, od jednego do pięciu, ale przecież rolnikowi mają pomagać doradcy. Czy nie lepiej do nich skierować dodatkowy sprzęt? Czy będzie czas na przeszkolenie doradców a później rolników? Oświadczenia z pewnością ułatwią tegoroczne ubieganie się o dopłaty, ale trzeba wyszukać i przekonać uprawnionych. A czasu już nie dużo! Oczywiście jest to tylko gdybanie, ale biorąc pod uwagę fakt, że cyfryzacja miała być wprowadzana sukcesywnie, to koncentracja zadań w tak krótkim czasie pozwala mieć zainteresowanym pewne obawy.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=7C8EABD4F9FE82E0C125820B002E05C9